За Нотариуса

Стефан Варамезов завършва Хуманитарен профил в СОУ „Хр. Ботев”, гр. Русе, през 1997 г.

През 2003 г. се дипломира като Магистър в СУ „УНСС”, специалност „Право”.

От месец юли, 2004 г. до април, 2007 г. – работи като дознател в 04 РПУ – МВР, гр. София.

От април, 2007 г. до ноември, 2008 г. заема длъжността Юрисконсулт в Централното Управление на International Asset Bank, гр. София.

От февруари, 2009 г. – работи като частен нотариус в гр. Русе, вписан под № 632 в регистъра на Нотариалната камара.